Det er ikke noget tilfælde, at jeg som overskrift til denne første del af børnelitteraturens historie har valgt citatet „Børn er ligesom Aber” fra Peder Palladius' visitatsbog. Den grundlæggende opfattelse af forholdet mellem barn og bog er nemlig i perioden fra midten af 1500-tallet til slutningen af 1700-tallet den, at børn gennem læsning af litteratur skal opfordres, hjælpes og om nødvendigt tvinges til eftergøre, efterligne og efterabe. Hele artiklen