Danske værker

Som tidligere omtalt udgives der meget lidt original børnelitteratur i Danmark før de sidste årtier i 1700-tallet. Oftest er der – blandt de få børnebøger, der overhovedet udkommer – tale om oversættelser eller bearbejdelser af udenlandske forlæg. Når litteraturen er mest selvstændig, forstået som danskskrevet litteratur, er inspirationen også hentet i udlandet, som regel i Tyskland. Hele artiklen