Hvem der stod bag det, som regnes for Danmarks første egentlige børneblad, vides ikke med sikkerhed. Bladet selv angiver ikke redaktørens navn, men blot at det „udgaaer fra Avise-Contoiret”. Både litteraturmagisteren Niels Prahl (1724-92) og journalisten Emanuel Balling (1733-95) ses i bibliografiske og biografiske oversigtsværker nævnt som redaktører. Hvad der næppe er tvivl om, er, at inspirationen til børneavisen igen stammer fra Tyskland. Her udgav Johann Christoph Adelung (1732-1806) i 1772-73 det første tyske børneblad Leipziger Wochenblatt fur Kinder og den tidligere omtalte Christian Felix Weisse Der Kinderfreund med undertitlen Ein Wochenblatt og senere Briefwechsel der Familie des Kindesfreundes (1784-92). Flere af teksterne i Adresse Avis for Børn synes at være hentet fra Der Kinderfreund.

Adresse Avis for Børn, som allerede efter første nummer skifter navn til Avis for Børn, udkommer hver 8. dag i perioden 1779-82. I det første nummers forord redegør redaktøren for, hvad der vil være bladets indhold: skuespil, brevvekslinger, moralske og religiøse småfortællinger og, hvad der er nok så bemærkelsesværdigt – når man sammenligner med de mange børneblade, som dukker op i løbet af 1800-tallet – notitser, „bekendtgørelser” og journalistisk stof henvendt til børn. Blandt andet finder man oversigter over døde børn:

„Herunder anføres de Børns Død, som man kan faae at vide, samt smukke Tanker over de gode, fromme og fornuftige Børn, som tidligen forlade Verden, til velfortient Æreminde”. Man holder sig heller ikke tilbage fra at videregive tilsyneladende tilfældigt opsnappede nyheder om børn, som er rejst fra byen, eller som er blevet konfirmeret, ligesom der levnes plads til oversigter over tabte sager og en form for rubrikannoncer. Helt i tidens ånd lægges hovedvægten på at skildre „Ungdommens Tilbøielighed til Dyden og Lasten”, jævnfør tidligere omtalte Den danske Skoelemester. Der er intet i teksterne, som bryder med de i tiden fastlagte normer for børneopdragelse. Et dødsfald kan i avisen omtales på denne måde:

"Frøken Frederica Ælisab. Christiane de Levzov,Født den 18 Decemb. 1769, Død i sit 10de Aar den 15 Februarii 1779.Skiønne Rose! – Falme førend du tilfulde udsprang! – Bleven afbrukken, førend dien usminkede Skiønheder tilfulde havde udviklet sig! – Ak, hvad er Livet – naar Ungdom og Sundhed ikke frelser! – Der ligger du den deilige Yndling, liig en henkastet Blomst i Dalen, hvilken en forvoven Haand havde afbrudt, førend den endnu havde viist sig for det skuende Øie, i alle sine Skiønheder […]"

Derefter prises den afdødes dyd, og der sluttes med et opråb til ungdommen: „O! Ungdom, hvor godt det er at være dydig! – Følg deres Eksempel, som tidligen danne sig for Ævigheden; de Dydige paa Jorden staae i Selskab med dem, som opfylde Himlene.”

Blandt nyhederne i bladet kan være meddelelser til forældre om at få deres børn til at holde op med at bruge tiltaleformerne „Papa” og „Mama”. Det er ved at gå af mode, og „Det er Navne som slet ikke ere passende paa Forældre, men maaskee oprinder fra de smaae Patte-Børns Sprog, som endnu ikke kan tale ræt”. I stedet bør børnene sige „Fader” og „Moder”, for „det er baade Dansk og det er ogsaa det Naturligste”.

Avisen går end ikke af vejen for direkte at true børn til god opførsel. For eksempel opfordres forældrene til at indsende meddelelse om deres børns „gode eller slette Opførsel; Saavel i deres Lærdom som Artighed”, og om de er „flittige, agtpaagivne, nette om deres Klæder, ordentlige, reenlige, høflige eller dovne, skiødesløse, sluskevurren, uordentlige, snavsede, og uartige”. Så vil avisen sørge for, at „det skal blive indført i disse Blade, til deres Roes eller Beskiemmelse”.

Noter

V. Stybes Børnespejl (1969) er gengivet tekster fra Avis for Børn, bl.a. skuespillet „Den lille godhiertige Jacob”.

Vejviser

Værket Historien om børnelitteratur udkom i 2006. Teksten ovenfor er kapitlet Adresse Avis for Børn.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig