Hvad der fik revolutionerende betydning for litteraturen i almindelighed var Gutenbergs opfindelse af typetrykket i midten af 1400-tallet. Med bogtrykkerkunsten blev det muligt at trykke bøger i større oplag og til et bredere publikum, hvad der også fik betydning for udgivelsen af bøger for børn. De første bogtryk stammer fra 800-tallets Kina. Her hæftede man en række ark sammen, som var trykt hver for sig ved hjælp af udskårne træplader. Hele artiklen