Hvor det tidligere var fabelen, der var indbegrebet af børnelitteratur, vinder eventyret frem i perioden 1820-80 og får, som det vil fremgå af det følgende afsnit, stor betydning, ikke mindst for mindre børn. Børnebladene og billedbogen, der både kan karakteriseres som medier og genrer, omtales i Børnebladene og Billedbøger, efter at også nogle af de mest fremtrædende forfattere og deres værker er præsenteret særskilt. Hele artiklen