I BEGYNDELSEN AF 1820'erne udgives der i Danmark en lang række bøger med eventyr, fabler, rim og remser, hvoraf nogle er direkte henvendt til børn, mens andre hurtigt bliver til børnelæsning. I 1820 kommer således N.T. Bruuns oversættelse af Charles Perraults gåsemor-eventyr med titlen Fee-Eventyr. Læsning for Børn og Gamle, den første danske oversættelse heraf. Hele artiklen