I Danmark dukker børnebladene op i slutningen af 1700-tallet. Det første dansk skrevne er Adresse Avis for Børn, som udkom i 1779-82, men inden da havde den danske udgave af Madame de Beaumonts Magasin des Enfans vundet udbredelse under navnet Magazin for Børn (1763-64). Op gennem 1800-tallet udkommer der flere og flere børneblade, hvortil skal lægges andre periodisk udgivne skrifter, ikke mindst julehæfter, men også de tidligere nævnte „Julegaver” og „Nytårsgaver”. Hele artiklen