Mange forfattere skriver for børn i perioden 1820-80, og mange af deres værker har overlevet, en del måske i et halvt eller helt århundrede, andre helt op til i dag. Ud over H.C. Andersen gælder det først og fremmest B.S. Ingemann, Christian Winther, Christian Molbech, Sille Beyer, H.V. Kaalund og Johan Krohn, men også i mindre grad Julius Chr. Gerson, Nikolaj Krossing, Ilia Fibiger, Christian Richardt og Gotfred Rode. Hele artiklen