Straks efter besættelsens afslutning i 1945 nedsattes Ungdomskommission med teologen og samfundsdebattøren Hal Koch som formand. Kommissionens opgave var at lave en undersøgelses af de unges, dvs. de 15-25-åriges, fritidsvaner, herunder læsevaner. Kommissionens samlede betænkning udsendtes året efter med titlen Ungdommen og Fritiden. Man konstaterede heri, at de unge i provinsbyerne, som lå tættest på landsgennemsnittet, læste både børnebøger (15,0% af det samlede læsestof), ældre skønlitteratur (8,3%), moderne skønlitteratur efter 1920 (61,9%) og faglitteratur (14,8%). Hele artiklen