Læser man i nationale og internationale oversigtsværker om børnelitteratur, vil man næsten alle steder se John Locke og Jean-Jacques Rousseau omtalt som to filosoffer, der har haft stor betydning for børnelitteraturens udvikling. Set fra en dansk synsvinkel synes Locke dog ikke at have spillet nogen nævneværdig rolle, mens Rousseau mest har virket gennem de tyske pædagoger, som han i vid udstrækning inspirerede. Hele artiklen