Der skete store ændringer i det danske samfund i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Landets konge fra 1766 til 1808 var Christian d. 7., som imidlertid var så formørket af sindssyge, at landet blev regeret af kongens livlæge Johann Friedrich Struensee, derefter af teologen Ove Høegh-Guldberg og senest godsejer og udenrigsminister Andreas Peter Bernstorff. Hele artiklen