I 1964 udkommer den sidste Jan-bog, den sidste Puk-bog og den sidste Susy-bog. Den triviallitterære seriebogs storhedstid er slut. Salget svigter, og forfatterne, det vil i dette tilfælde sige Knud Meister, Carlo Andersen og Eilif Mortansson, er måske også kørt trætte efter at have leveret 81 Jan-bøger, 58 Puk-bøger og 22 Susybøger. Den nye bibliotekslov fra 1964 markerer samtidig – som tidligere omtalt – en ændring på det børnelitterære marked i og med, at en større og større del af de solgte bøger nu bliver købt af skole- og børnebibliotekerne. Hele artiklen