Rammerne om fremtidens folkeskole og biblioteker blev lagt lige op til og i første halvdel af 1960'erne. I 1958 blev en ny folkeskolelov vedtaget, efterfulgt af en omfattende undervisningsvejledning i 1960. Og i 1964 blev en ny bibliotekslov vedtaget. I samme periode oprettedes flere amtslige skolecentraler og tværkommunale fællessamlinger af klassesæt til brug i skolen, dvs. Hele artiklen