Flere af de forfattere, som tidligere er omtalt i afsnittene om drenge- og pigeromaner, fortsætter med at skrive i 1940'erne, 1950'erne og ind i 1960'erne, og tematik og motivvalg ændrer sig ikke meget. Den netop omtalte besættelse spiller selvfølgelig en rolle, og der ses efterhånden også en tendens til mere virkelighedsnære skildringer, som ligger tæt på tidens børns hverdag, som en modvægt til det eksotiske. Hele artiklen