I Det Sthyrske Cirkulære (1900), som følger den nye folkeskolelov af 1899 op, fremhæves behovet for, „at der under Folkeskolens stigende Udvikling og fremadskridende Organisation tages det skyldige Hensyn ogsaa til den fornødne Enhed og Orden inden for Skolens Virksomhed”. Orden er – som alle andre steder i samfundet i denne periode – kerneordet, og det er da også lige præcis orden, der skabes på skoleområdet i 1899-1903. Hele artiklen