For børnelitteraturen bliver indgangen til 1900-tallet et farvel til de korte former som dominerende genrer. Det rimede, fortællende digt med tilknyttede illustrationer forsvinder næsten helt fra børnebøgerne, men lever dog i nogen grad videre i børnebladene, og de ganske korte og ofte moraliserende fortællinger erstattes af længere, novellelignende former. Hele artiklen